Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΑΠΟΨΕΙΣ

Σε μηχανικό από το Βόλο η ανάθεση για το καταφύγιο ζώων στη Χίο

Γράφει ο προϊστάμενος της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την ανάθεση μελέτης που έγινε για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη θέση Ρεπάνα της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων πλησίον του πρώην και νυν αποκατεστημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου Χίου έχουμε να παραθέσουμε τα κάτωθι:

Καθημερινά για την υλοποίηση των δημόσιων έργων που εκτελούνται εντός του Δήμου Χίου συντελείται μία πολύπλοκη διαδικασία για την προετοιμασία αυτών, που περιλαμβάνει στάδια όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, αναζητήσεις κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος και σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Η διαδικασία αυτή καλείται με τον όρο ωρίμανση, και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του έργου που πρόκειται να εκτελεσθεί. Κάθε έργο θα περάσει αυτή τη διαδικασία και φυσικά η δημιουργία του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην παραπάνω δημοτική έκταση δεν αποτελεί εξαίρεση.

Κατά την ωρίμανση του εν λόγω έργου προέκυψε η ανάγκη για την εκπόνηση μίας ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης που θα συμπληρώσει τις μελέτες που συντάσσει η Υπηρεσία ώστε το έργο να μπορέσει να δημοπρατηθεί. Η ιδιαιτερότητα του εν λόγω έργου έγκειται στο ότι χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, υπέρβαση του οποίου θα οδηγήσει στην απένταξη του έργου, απώλεια πόρων ενώ θα αφήσει έκθετο το Δήμο Χίου έναντι του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Αυτή η πίεση χρόνου καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας ωρίμανσης, ώστε εγκαίρως να ξεκινήσει το έργο να κατασκευάζεται.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου διαθέτει υψηλής ποιότητας στελεχιακό δυναμικό, με την εμπειρία του μέσου μηχανικού που απασχολείται σε αυτή να υπερβαίνει τα είκοσι έτη μάχιμης υπηρεσίας στην εκπόνηση μελετών και παραγωγή δημοσίων έργων. Όμως η πληθώρα των έργων και μελετών και κάθε είδους συμβάσεων που επιβλέπει κάθε μηχανικός, οι μικρές μελέτες καθημερινότητας που εκπονούνται και αφορούν έργα, προμήθειες και συμβάσεις υπηρεσιών, η συμμετοχή σε επιτροπές και άλλες εργασίες που συνθέτουν την περιγραφή της θέσης εργασίας ενός μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου, κάτω από ένα πραγματικά ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας δυσκολεύουν πολύ την εκτέλεση όλων των εργασιών από αυτούς. Αυτή η κατάσταση είναι σε γνώση της πολιτείας και ως εκ τούτου έχει θεσπίσει μία σειρά από νόμους για την υλοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών που υποβοηθούν διαδικασίες του δημοσίου τομέα, μία από τις οποίες είναι και η ωρίμανση των έργων.

Με τη χρήση αυτού του νομοθετικού πλαισίου ανατίθενται διαχρονικά, από το Δήμο Χίου με σκοπό την ωρίμανση των έργων, πολλές μελέτες σε ιδιώτες μελετητές, δυστυχώς κατά την πλειονότητά τους εκτός Χίου, λόγω της έλλειψης των κατάλληλων μελετητικών πτυχίων που απαιτεί ο Νόμος. Η ανάθεση μπορεί να είναι με δημοπράτηση ή με απευθείας ανάθεση, με τις απευθείας αναθέσεις να μην μπορούν να υπερβούν σε ποσοστό το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού για μελέτες. Έτσι οι απευθείας αναθέσεις είναι για εξαιρετικές περιπτώσεις που έρχονται να καλύψουν επείγουσες ανάγκες όπως αυτή της έγκαιρης κατασκευής του καταφυγίου αδέσποτων ζώων εντός του τασσόμενου χρονοδιαγράμματος.

Όσον αφορά το ποσό της αμοιβής του μελετητή, σημειώνεται ότι η ανάθεση μελέτης είναι μία αυστηρή διαδικασία όπου η τιμή του προϋπολογισμού της από την Υπηρεσία, αποτελεί τη μέγιστη δυνατή αμοιβή του αναδόχου, άσχετα αν το μελετητικό έργο που θα προκύψει κοστίζει περισσότερο. Αν προκύψουν επιπλέον νόμιμες απαιτήσεις του, δαπάνες δηλαδή που δικαιούται να πληρωθεί και είναι σύνηθες να υπάρχουν, αυτές καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα. Για το λόγο αυτό προσφορές με αυτή τη διαδικασία έχουν μικρή ή και μηδενική έκπτωση λόγω αυτής της επισφάλειας.

Η κρισιμότητα του εγχειρήματος της έγκαιρης ωρίμανσης του εν λόγω έργου, απαιτεί την αναζήτηση διαθέσιμου μελετητή που να έχει τη δεδομένη στιγμή ικανό χρόνο να διαθέσει για την εκπόνηση αυτής και να κατέχει τα απαιτούμενα από το νόμο μελετητικά πτυχία. Η προϊούσα αναζήτηση μελετητή από το νησί της Χίου με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν καρποφόρησε λόγω της εκτίμησης του φόρτου εργασίας ή άλλων κωλυμάτων.

Η ανάθεση στον μελετητή με έδρα το Βόλο έρχεται ως απόρροια παλαιότερης θετικής συνεργασίας του εν λόγω μηχανικού με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, όταν η δεύτερη επέβλεψε αντίστοιχης κατηγορίας μελέτη για λογαριασμό του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Η μελέτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον ανάδοχο, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της υπήρξε γόνιμη συνεργασία αυτού με Χιώτες ιδιώτες συναδέλφους μηχανικούς, γεγονός που μπορεί να επαναληφθεί, επαφιόμενο πάντα στην απόλυτη κρίση του αναδόχου της μελέτης.

Κατά την άσκηση διοίκησης δυστυχώς δεν υπάρχουν πάντα διαθέσιμοι πόροι τη στιγμή που τους θέλουμε και τους χρειαζόμαστε. Ή θα μας λείπουν οι άνθρωποι ή τα χρήματα ή η τεχνογνωσία. Όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να στοιχιζόμαστε, πρωτίστως η Τεχνική Υπηρεσία και κυρίως ο Δήμος Χίου, πίσω από τις αντικειμενικές δυσκολίες αλλά να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που επιτρέπει την εισροή νέων χρηματικών πόρων στο Δήμο μας. Πόροι για την εκτέλεση των έργων που ακολουθούν τις μελέτες και αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό της χρηματοδότησης, ώστε το τεχνικό δυναμικό του νησιού μας που εκτελεί αυτά τα έργα να υποστηριχθεί, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να αντιστρέψουν την κατάσταση συρρίκνωσης και εν τέλει να αναπτύξουμε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Δήμου μας ενισχύοντας την οικονομία του νησιού μας. Κυρίως όμως για να υλοποιήσουμε έργα προς όφελος όλων των Δημοτών μας και του Τόπου μας.

Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω ανάθεση της μελέτης «Προσαρμογή και συμπλήρωση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση μελετών για κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”» με προϋπολογισμό 25.000,39 ευρώ (με τον ΦΠΑ 24%), υπό τις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες ωφελεί τους Δημότες του Δήμου μας ενώ συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της φύλαξης των αδέσποτων που προβληματίζει τον τόπο μας, παρέχοντας μία νέα δομή φιλοξενίας αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΙΟΣ

Με 26 μετάλλια επέστρεψαν οι αθλητές του CHIOS KARATE ACADEMY από το διασυλλογικό κύπελλο καράτε ATTICA SOUTH CUP. 6 χρυσά,10 αργυρά και 10 χάλκινα...

ΧΙΟΣ

Πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 18 Ιουνίου, με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια της δράσης «Άρωμα Χίου» στο Σύνταγμα, που υλοποιεί το Επιμελητήριο Χίου για 3η συνεχή...

ΧΙΟΣ

Από το Τμήμα Τροχαίας Χίου διενεργείται προανάκριση για τροχαίο ατύχημα, που έλαβε χώρα χθες (17-06-2024) στο Βροντάδο της Χίου. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα...

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην κυκλοφορία δίνεται και πάλι η οδός Ιωάννου Χρήστου την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024, με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου κ. Κώστα...

Advertisement