Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για τις μειώσεις ενοικίων Μαΐου 2021 – Όλη η απόφαση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ΓΔΟΥ 615/2021 με την οποία καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι λεπτομέρειες της προκαταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση η αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζόμενης της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ.1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους

1. Ειδικά για τον μήνα Μάιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:

α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα Μάιο 2021:

Advertisement. Scroll to continue reading.

i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και

ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α’32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.

Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.

2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο 2021 διενεργείται στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα Απρίλιο 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β’37), Α.1030/2021 (Β’702), Α.1057/2021 (Β’1069), Α.1058/2021 (Β’1072), ΓΔΟΥ 400/2021 (Β’1613) και ΓΔΟΥ 500/2021 (Β’2225) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών και της Α.1114/2021 (Β’ 2149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Advertisement. Scroll to continue reading.

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ,

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της Α.1114/2021 (Β’ 2149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών,

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάιο η σύμβαση εργασίας/ ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης,

Advertisement. Scroll to continue reading.

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο εξαρ-τώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του,

Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Μάιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.

3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο 2021, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α.1264/2020 (Β’ 5345) και Α.1050/2021 (Β’956) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 15.07.2021.

2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid» μηνός Μαΐου σε σχέση με το μήνα Απρίλιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με την απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400 (Β’1613).

3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον μήνα Μάιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για τον μήνα Απρίλιο θα καθοριστεί με νέα απόφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΙΟΣ

Μαζί μας αυτή τη φορά έχουμε τον Ανθυποπλοίαρχο Γιάννη Κλειδά, ο οποίος μίλησε στο xiakoslaos.gr για το ξεκίνημά του, καθώς και για όλα αυτά...

ΧΙΟΣ

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου “Παναγία Νεαμονήτισσα” αναζητά εθελοντές εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Δασκάλους, Φιλολόγους, Χημικούς, Μαθηματικούς, Φυσικούς, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών κ.α.) για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου...

ΕΛΛΑΔΑ

Την έναρξη της λειτουργίας της νέας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Σάμου στη θέση Ζερβού, εγκαινιάζει σήμερα στις 11:00 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης...

ΧΙΟΣ

Το Συνεργείο της General Service με την πολυετή εμπειρία στον χώρο του Καθαρισμού και με το εξειδικευμένο προσωπικό της , αναλαμβάνει με ένα τηλεφώνημά...