Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελέτη: Ανθεκτικός ο κλάδος των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας

Η αύξηση της οικοδομικής – κατασκευαστικής δραστηριότητας και των ανακαινίσεων αλλά και του ξενοδοχειακού κλάδου (καινούργιες μονάδες, ανακαινίσεις ήδη λειτουργούντων μονάδων) οδήγησε σε ανάπτυξη του κλάδου των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας τα τελευταία έτη.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της κλαδικής μελέτης της ICAP CRIF, ο κλάδος επέδειξε ανθεκτικότητα και κατά την περίοδο της πανδημίας.
Η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου την τελευταία δεκαετία με τις επενδύσεις σε νέες μεγάλες μονάδες και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπάρχουσων ξενοδοχειακών μονάδων βοήθησε και την εξεταζόμενη αγορά να αντισταθμίσει ένα μέρος των απωλειών από την κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής – κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα την περίοδο της οικονομικής ύφεσης.
Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής (85%) στη συνολική εγχώρια αγορά χρωμάτων και βερνικιών καταλαμβάνουν τα πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά χρώματα και τα υποστρώματά τους, το 2021.
Ακολουθούν κατά σειρά τα βερνικοχρώματα (8%), τα βερνίκια (5%) και τα διαλυτικά – στεγνωτικά (2%).

H Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF Σταματίνα Παντελαίου, αναφέρει ότι η συνολική εγχώρια παραγωγή των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας ακολουθεί ανοδική πορεία (με εξαίρεση το 2020) την περίοδο 2015-2022, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,5%.

Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης την περίοδο 2019/18 (+9,6%) ήταν ελαφρώς χαμηλότερος σε σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης της προηγούμενης περιόδου 2018/17 (+10,7%). Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 τον Φεβρουάριο του 2020 και στην χώρα μας και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής του από τον Μάρτιο του ίδιου έτους, είχαν περιορισμένες επιπτώσεις στον κλάδο των χρωμάτων – βερνικιών (αναβολή εκτέλεσης έργων, καθυστερήσεις στα εν εξελίξει έργα, αναστολή λειτουργίας των χρωματοπωλείων, μετάβαση από μεγάλες σε μικρές συσκευασίες λόγω αύξησης της οικιακής χρήσης στα lockdowns, κ.ά.) ανακόπτοντας προσωρινά την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

Η εγχώρια παραγωγή κατέγραψε οριακή μείωση 0,8% το 2020 έναντι του 2019. Το 2021, η παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας επανέρχεται σε ανοδική τροχιά, σημειώνοντας αύξηση 5,6%. Μικρή αύξηση 1,5% εκτιμάται ότι εμφάνισε η αγορά και το 2022. Οι εταιρείες του κλάδου που αποσπούν τα μεγαλύτερα μερίδια παραγωγής είναι οι VIVECHROM ΔΡ ΣΤ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε., VITEX Α.Ε. και ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF Ελευθερία Παραμερίτη η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, η εγχώρια αγορά χρωμάτων και βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας ακολούθησε συνεχόμενα ανοδική πορεία την περίοδο 2015-2019, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3%.

Την διετία 2016-2017 το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων παρουσίασε μικρή αύξηση 1% με 2%. Το 2018 παρουσίασε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης της εξεταζόμενης περιόδου (9,8%) σημειώνοντας άνοδο 8,5% έναντι του 2018.
Τους πρώτους μήνες του 2020 (Ιανουάριο-Φεβρουάριο) η εγχώρια αγορά συνέχισε να κινείται σε θετικούς ρυθμούς σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Ωστόσο, η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 με τις επιπτώσεις της να γίνονται εμφανείς την περίοδο Απριλίου – Μαΐου (αναβολή/ ακύρωση εκτέλεσης έργων, καθυστερήσεις στα εν εξελίξει έργα, μειωμένη ζήτηση λόγω της αναστολής λειτουργίας των χρωματοπωλείων, κ.ά.), εκτιμάται ότι ανέκοψε προσωρινά τη θετική πορεία της εγχώριας κατανάλωσης που κατέγραψε μικρή μείωση 2,6%. Το 2021 η αγορά επανήλθε σε ανοδική τροχιά σημειώνοντας αύξηση 5,9%, ενώ το 2022 εκτιμάται ότι παρουσίασε περαιτέρω άνοδο με μικρότερο όμως ρυθμό (1,8%).

Η εισαγωγική διείσδυση του κλάδου εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 8% με 9% και η εξαγωγική επίδοση σε 17% με 18%, το 2021.

Η διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω των χρωματοπωλείων και καταστημάτων δομικών υλικών, τα οποία και εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Στα βασικά τους πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η χορήγηση πιστώσεων και η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ICAP CRIF, το 92% των χρωμάτων και βερνικιών εκτιμάται ότι διατίθενται στην αγορά μέσω των προαναφερόμενων χρωματοπωλείων και πολυκαταστημάτων (π.χ. Praktiker, Leroy Merlin).

  • Το 2022 η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς χρωμάτων οικοδομής και των βερνικιών επιπλοποιίας αυξήθηκε κατά 12,1% έναντι του 2021.
  • Η μέση τιμή των χρωμάτων το 2022 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 10%.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 24 εταιρειών του κλάδου, για την πενταετία 2017-2021.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε ανοδική πορεία την τριετία 2019 – 2021, εμφανίζοντας το 2021 σωρευτική αύξηση 15,5% έναντι του 2017 (2021/17).
Σχετικά με τη διάρθρωση του ενεργητικού των εταιρειών του κλάδου, τα καθαρά πάγια συμμετέχουν με ποσοστό 36%. Ακολουθούν αποσπώντας μερίδια συμμετοχής 32% και 20% αντίστοιχα οι απαιτήσεις και τα αποθέματα. Τέλος, μερίδιο συμμετοχής 12% στο συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του δείγματος το 2021 κατέλαβε ο λογαριασμός ταμείο-τράπεζες.

Μειωμένα παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 6,2%, ωστόσο την εξεταζόμενη πενταετία ενισχύθηκαν σωρευτικά κατά 13,8% (2021/17). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 39,4% την περίοδο 2021/17, ενώ οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις κατέγραψαν μείωση 28,0%, το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος ακολουθούν συνεχόμενα ανοδική πορεία την εξεταζόμενη πενταετία, σημειώνοντας σωρευτική άνοδο 31,8% έναντι του 2017. Λόγω της αύξησης του κόστους πωλήσεων με εντονότερο ρυθμό σε σύγκριση με τις πωλήσεις τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό κατά 24,2% την περίοδο 2021/17.

Τα λειτουργικά κέρδη των 24 επιχειρήσεων κατέγραψαν μείωση 19,3% το 2021 έναντι του 2020, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων την ίδια περίοδο, ενώ σωρευτικά την εξεταζόμενη πενταετία εμφάνισαν σημαντική άνοδο 47,3%.
Ομοίως, και τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη περιορίστηκαν κατά 19,4% το 2021/20 αλλά παρουσίασαν αύξηση 48,8% το 2021 σε σχέση με το 2017. Θετική ήταν και η εξέλιξη των EBITDA που αυξήθηκαν κατά 24,1% το 2021 σε σχέση με το 2017. Από τις 24 επιχειρήσεις του δείγματος, οι 19 (ποσοστό 79%) ήταν κερδοφόρες το 2021 έναντι 21 το 2020 (87,5%).

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Γράφει ο Σταύρος Παπαγιαννάκης Ακόμα και η σφαίρα δεν τόλμησε να τον χτυπήσει! Αν  για κάποιο λόγο είχε καταφέρει ο εκτελεστής να δολοφονήσει τον...

ΧΙΟΣ

Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος», σας προσκαλεί στη μουσικοθεατρική παράσταση – αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο τραγούδι και στην ιστορία του, με τίτλο «Κάτσε ν’...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σᾶς  γνωρίζουμε  ὅτι  ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν συμπλήρωση 50 χρόνων ἀπό τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων...

ΧΙΟΣ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους στο εν θέματι ψηφιακό αποθετήριο από...

Advertisement