Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Δημοσίευση Κ.Υ.Α. για τα περιοριστικά μέτρα covid-19 – Πώς θα μετακινούνται και θα επιβιβάζονται οι επιβάτες στα πλοία

Όπως ενημερώνει ο Κεντρικός Λιμενάρχης Χίου, κ. Παντελεήμων Βατούσης, με σχετική ΚΥΑ προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι για την κατοχή των προβλεπόμενων και σε ισχύ ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (εμβολιασμού, νόσησης, διαγνωστικού (PCR και Rapid test))των επιβατών που εκδίδουν εισιτήρια ή και αναμένουν να επιβιβαστούν σε πλοία, θαλάσσια ταξί και λάντζες, θα διενεργούνται από τις εταιρείες και τα πληρώματα των εν λόγω πλοίων, θαλασσίων ταξί, λαντζών καθώς και από τα ναυτικά πρακτορεία. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής θα προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων. Για την επιβίβαση των επιβατών από 12 ετών και άνω, στα πλοία, στα θαλάσσια ταξί και στις λάντζες, από τις νήσους προς την ηπειρωτική Χώρα και α ντίστροφα επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

∙ Είτε έχουν ολοκληρώσει (και τις 2 δόσεις), προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολια σμό για κορωνοϊό COVID-19 Είτε έχουν ολοκληρώσει (και τις 2 δόσεις), προ τουλάχιστον δεκατεσσά ρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολια σμού που έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai pronoia/koronoios-covid-19/ pistopoietiko-emboliasmou ή το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστο ποιητικό COVID-19 (για τον εμβολιασμό). Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην αγγλική, γαλλική, γερμα νική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.
∙ Είτε επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση ότι έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κο ρωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR (με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσμα τος) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
∙ Είτε επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση ότι έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
∙ Είτε επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης (πιστοποιητικό) που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
∙ Με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση, εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας.
∙ Ανήλικοι από τεσσάρων(04) ετών έως και έντεκα (11) ετών μπορούν να επιβιβάζονται στα πλοία με βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( self test) εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα του ταξιδιού.
∙ Οι ανήλικοι άνω των δώδεκα (12) ετών οι οποίοι μετακινούνται με πλοία, λάντζες και θαλάσσια ταξί στα σχολεία και σε λοιπές αναγκαίες σχολικές δραστηριότητες, μπορούν να επιβιβάζονται σε αυτά και με βεβαίωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( self test) εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την προγραμ ματισμένη ώρα του ταξιδιού.

Επισημαίνεται επίσης, στους πολίτες που πρόκειται να μετακινηθούν να προβούν στην εκτύπωση κενών δηλώσεων αποτελέσμα τος self test για Covid-19 από την ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr, στην ενότητα δήλωση αποτελέσματος self test για Covid-19, προκειμένου να είναι διαθέσιμες στο επιβατικό κοινό, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων του.
Τέλος, εφιστάται τη προσοχή ως προς την τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων, από πλευράς των επιβατών, για την αποτροπή μετάδοσης της εν θέματι πανδημίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΙΟΣ

Έργο το οποίο είχε από δεκαετίες ανάγκη η Χίος μπαίνει φαίνεται πλέον σε ράγες αφού ανατέθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. από την αρμόδια...

ΧΙΟΣ

Ρεπορτάζ Μαρία Μ. Κάργα    Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται αυτή την στιγμή στο κέντρο της πόλης της Χίου. Με φόντο τον «Μπάλλο», εκατοντάδες οδηγοί «εγκλωβίστηκαν»...

ΧΙΟΣ

Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος «Ούριος Άνεμος», με έδρα την Χίο ξεκίνησε την πολιτιστική της δράση,  ετοιμάζοντας την Θεατρική...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης:  Το ταχύτερο δυνατό και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες από ανώτερο...